mgd-banner-res

H MGD Energy SA, ως εξειδικευμένη και βραβευμένη εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, διαθέτει την πλήρη κατάρτιση και εμπειρία για την ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου και την εγκατάσταση του βέλτιστου Φωτοβολταϊκού σας συστήματος, αξιοποιώντας το νέο Πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού Net Metering - Αυτοπαραγωγή.

Η MGD Energy SA έχοντας κατασκευάσει πάνω από 10MW Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια μπορεί να καταστεί ο ιδανικός συνεργάτης σας για την υλοποίηση της επένδυσής σας.

contacttel

 

 

Πώς λειτουργεί

Το ρολόι αυτό μετρά το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το σύστημα αυτοπαραγωγής ( φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτρια ).

Η ενέργεια που παράγει το σύστημά σας κατά τη διάρκεια ενός κύκλου καταμέτρησης, συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώσατε κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.

Με αυτό τον τρόπο, πληρώνετε μόνο για την καθαρή ποσότητα ρεύματος που καταναλώσατε.

net metering

Τι πληρώνετε

Αν παράγετε λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεστε, πληρώνετε τη διαφορά.

Αν παράγετε περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεστε, δεν πληρώνετε για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώσατε. Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσεια ενέργειας, η περίσσεια απορροφάται από το ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να πληρώνεστε.

Για αυτό το σύστημα αυτοπαραγωγής, πέρα από τη σωστή και άρτια τεχνικά εγκατάσταση, πολύ σημανικό ρόλο παίζει και η σωστή μελέτη και σχεδίαση του συστήματος.

Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, παράγει ακριβώς όση ενέργεια χρειάζεστε, αυξάνοντας έτσι το οικονομικό όφελος της εγκατάστασης.

Τι σας προσφέρουμε

H MGD Energy μελετώντας τη στέγη του ακινήτου σας:

- Πλήρη Ενεργειακή Ανάλυση και εξαγωγή του Ενεργειακού Προφίλ της κατοικίας σας
- Μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος
- Προσανατολισμός ακινήτου
- Στατικότητα
- Στήριξη Φωτοβολταϊκού Συστήματος
- Σκιάσεις από εμπόδια
- Ηλεκτρολογική μελέτη

με τα πιο σύγχρονα προγράμματα και εργαλεία, και προτείνοντας την καλύτερη τεχνοοικονομικά λύση χρησιμοποιώντας τον πιο εγγυημένο εξοπλισμό, σας προσφέρει αξιόπιστη εφαρμογή του Φωτοβολταϊκού σας Συστήματος προσαρμοσμένο στο ενεργειακό προφίλ της κατοικίας σας.

Ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κορυφαία προϊόντα.

Επενδύοντας στη στέγη σας εξασφαλίζετε:

- Δραματική μείωση ή μηδενισμός του κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Δεν εξαρτάστε από εγγυημένη τιμή ( feed in Tariff ) μιας και πραγματοποιείται Ενεργειακός Συμψηφισμός
- Δεν είστε εκτεθειμμένος σε μελλοντικές αυξήσεις των τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Προστασία του περιβάλλοντος

Τα σημαντικότερα σημεία είναι τα εξής:

- Ενεργειακός Συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας με αποτέλεσμα μηδενικό κόστος για ηλεκτρική ενέργεια.
- Επιλογή για μηδενικό κόστος και για τη θέρμανση της κατοικίας σας με την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας.
- Απλή διαδικασία Αδειοδότησης

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.