mgd-banner-building

thumb buildΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
( ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ )

 

Η υπηρεσία MGD Building Energy Efficiency αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων και στην retrofit εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.

Με την εφαρμογή σύγχρονων λύσεων εκσυγχρονίζετε τις κτιριακές σας εγκαταστάσεις, εναρμονίζοντας τα κτίριά σας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τους στόχους της ΕΕ για το 2020.

Το λειτουργικό κόστος μειώνεται δραστικά εφαρμόζοντας πλήθος διαφορετικών και εξειδικευμένων λύσεων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Υλοποίηση Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ποικίλουν και είναι προσανατολισμένες να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εμπορικού κτιρίου.

mgd-icons-commercial

 

Κτιριακό Κέλυφος

Με την εφαρμογή Αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων αναβαθμίζουμε ενεργειακά το κέλυφος των κτιριακών σας εγκαταστάσεων. Συνδυασμός λύσεων Εξωτερικής Θερμομόνωσης, Αντικατάστασης Κουφωμάτων, Υγρομόνωσης ,  προστασία από εισροή αέρα, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών σκιάστρων αποτελούν μόνο μερικές από τις λύσεις που εφαρμόζουμε.

 Φωτισμός

Επανασχεδιάζοντας το φωτισμό, που καλύπτει τους χώρους της εγκατάστασής σας, βελτιστοποιούμε την οπτική άνεση, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούμε το κόστος λειτουργίας του.

Ηλεκτρικά Φορτία

Λαμβάνοντας υπόψη μας τον αναλυτικό έλεγχο που διενεργούμε στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση προβαίνουμε στην αναβάθμισή της και στην βελτιστοποίηση των επιμέρους συστημάτων.

Θέρμανση - Κλιματισμός

Με γνώμονα τη θερμική άνεση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας υλοποιούμε παρεμβάσεις που αφορούν είτε τη βελτίωση είτε την αντικατάσταση συστημάτων του κτιρίου. Αναπόσπαστο μέρος στις λύσεις που εφαρμόζουμε αποτελεί η διαχείριση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα ( Αερισμός ).

Ζεστά Νερά Χρήσης ( ΖΝΧ )

Στα εμπορικά κτίρια με μεγάλες απαιτήσεις σε Ζεστό Νερό Χρήσης ( Ξενοδοχειακές Μονάδες, κ.α ) οι παρεμβάσεις που υλοιπούμε ελαχιστοποιούν τόσο τη σπατάλη νερού, όσο και τα ποσά που δαπανώνται για τη θέρμανσή τους.

 Διαχείριση Συστημάτων & Ενέργειας

Υλοποιώντας το απαιτούμενο επίπεδο αυτοματισμού και εγκαθιστώντας Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ( BEMS ), επιτυγχάνουμε σημαντικά ποσά εξοικονόμησης.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εισάγονται στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου σας για την κάλυψη μερικών ή συνολικών αναγκών των εγκατεστημένων συστημάτων ή εξοπλισμού

 

Πρόσθετες Υπηρεσίες

 Ενεργειακό Πλάνο Επιχείρησης

Η MGD Energy μπορεί να συντάξει το ενεργειακό πλάνο της επιχείρησής σας.

Το Ενεργειακό Πλάνο της επιχείρησης προδιαγράφει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης, το βαθμό εξοικονόμησης που προκύπτει για κάθε παρέμβαση, το διάστημα απόσβεσης της επένδυσης, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών σε μια εκτεταμένη περίοδο, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. Μερικά από τα εξεταζόμενα κριτήρια είναι ο χρόνος απόσβεσης των παρεμβάσεων, κόστος παρεμβάσεων , λειτουργική αναγκαιότητα υλοποίησης κάποιας παρέμβασης, κ.λπ.

 

 

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.