mgd-banner-geniko

Υπηρεσίες mgd

Building Audit

Η MGD Energy υλοποιεί το ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης, αξιολόγησης, χαρτογράφησης και αντιμετώπισης της Ηλεκτρομαγνητικής Ρύπανσης στην Ελλάδα".

 Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης υπηρεσίας της MGD Energy,  MGD Building Audit - Τεχνικός Έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων, και πιο συγκεκριμένα στον Έλεγχο της Ποιότητας του Εσωτερικού Περιβάλλοντος κτιριακών εγκαταστάσεων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ). Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" - ΕΣΠΑ 2007 - 2013. 

 

Με συνεχή έρευνα, ανταποκρινόμαστε στις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις σας 

  

Στο παρόν έργο θα γίνει ερευνητική εργασία με αντικείμενο την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση (HMP). Για τις ανάγκες αυτού του έργου θα πραγματοποιηθεί πλήρης ανασκόπηση βιβλιογραφίας και ειδησεογραφίας σχετιζόμενης με το φαινόμενο. Μελέτες, υπάρχοντα Πρότυπα, υπάρχουσες εγκαταστάσεις εισαγωγής ή αντιμετώπισης της HMP, αναφερθέντα προβλήματα, επιστημονικές εργασίες, εκτίμηση του βαθμού εγρήγορσης της πολιτείας και συναφή ντοκουμέντα και πληροφορίες στοχεύεται να μελετηθούν και συνεκτιμηθούν. 

Στους τομείς που δραστηριοποιείται η MGD Energy θα διενεργηθούν μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, ώστε να παραχθεί πρωτογενής πληροφορία. Πιο συγκεκριμένα, θα διενεργηθούν μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Κατοικίες, Εμπορικά - Επαγγελματικά κτίρια, Βιοτεχνίες - Βιομηχανίες.

Στόχος η εξασφάλιση με κάθε τρόπο του eco living, eco building, eco industry με ένα υψηλής ποιότητας εσωτερικό περιβάλλον σε μια κατοικία, σε ένα εμπορικό κτίριο ή σε μια Βιοτεχνία/Βιομηχανία και υπό το πρίσμα του επιπέδου της Ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Τον έλεγχο της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος η MGD Energy τον διενεργεί μέσω της υπηρεσίας της MGD Building Audit.

Η ορθή χρήση του εξοπλισμού και η άρτια στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων αποτελεί μέρος του παρόντος έργου. Ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εκπονηθεί, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που ενδιαφέρουν με τρόπο απλό και κατανοητό.

Στόχος της θα είναι να αποτελέσει τη βάση για μια "χαρτογράφηση" της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην Ελλάδα και στα κτίρια ενδιαφέροντος άμεσης συνάφειας με τις υπηρεσίες της εταιρείας, με στοιχεία που θα μπορούν να εισαχθούν και μετά το πέρας του παρόντος έργου.

Επίσης, μέρος του παρόντος έργου θα αποτελέσει η εκπόνηση δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων αλλά και των προτάσεων που θα προκύψουν.

 

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρουσίασης των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης.

image002

Στο τελικό παραδοτέο του έργου έγινε η κατασκευή δυναμικού διαδικτυακού χάρτη ο οποίος περιέχει τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας καθώς και των μετρήσεων που θα ληφθούν στο μέλλον.

Ο τρόπος με τον οποίο εξειδικεύτηκαν οι στόχοι του προηγούμενου παραδοτέου είναι μια πλατφόρμα GOOGLE MAPS. Το διαδικτυακό αυτό εργαλείο είναι μια εφαρμογή διαθέσιμη τόσο για υπολογιστές όσο και για κινητά τηλέφωνα, η οποία διαθέτει δορυφορικές εικόνες για την επιφάνεια της γης, χάρτη οδών, και δυνατότητα διαφορετικών όψεων σε δρόμους και περιοχές, καθώς επίσης και δυνατότητα χάραξης και υπολογισμού χρονικής διάρκειας διαδρομών ανάμεσα σε σημεία με διαφορετικά μεταφορικά μέσα.

Την εφαρμογή αυτή χρησιμοποιούν, με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, παγκοσμίως δημόσιοι, δημοτικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί.

Οι δορυφορικές εικόνες της εφαρμογής GOOGLE MAPS, δεν αναπαριστούν, προφανώς, τις περιοχές σε πραγματικό χρόνο αλλά ανανεώνονται συνεχώς. Η εταιρεία GOOGLE δηλώνει ότι οι εικόνες που παρουσιάζονται στους χάρτες της είναι έως τριών ετών.

 

epanad-gget-new

 

 

Νέα

capitalgr

Πηγή: capital.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2018


H MGD Energy ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα του τελευταίου πιλοτικού διαγωνισμού της ΡΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1MW εγκαταστάθηκε στο Άργος Ορεστικό στο Νομό Καστοριάς και συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ την 24/05/2018. Το έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Περισσότερα...

energypress

Πηγή: energypress.gr
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/04/2018


H MGD Energy SA ολοκλήρωσε την αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ακόμα ενός έργου Net-Metering ισχύος 67,5 kW. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος Net Metering αποτελεί επένδυση της εταιρίας «Freddo S.A.» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχανική στέγη των εγκαταστάσεών της στον Άγιο Στέφανο.

Περισσότερα...

sourses hover

Το πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις κρίσιμες παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Περισσότερα...

mgd icon

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ, ως εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών escoregistry.gr με αριθμό μητρώου 34 στην υποκατηγορία Α2, χαιρετίζει την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς συζήτηση στη Βουλή για την Ενεργειακή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες και μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Την Πέμπτη 29/10 ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου. 

Περισσότερα...

espa1420 ban

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ: «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».  

 

Περισσότερα...

news-mgd-banner-res

H MGD Τεχνική Ενεργειακή ΑΕ παρακολουθεί και συντηρεί 65 Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 20MW.

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο Σταθμών Υποστήριξης σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια διασφαλίζει στους επενδυτές την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών.  

 

Περισσότερα...

EnvironmentalAward Bronze

Η MGD Energy βραβεύτηκε στα Environmental Awards 2015 για τη σημαντική συμβολή της στην προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που εξασφαλίζουν βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Intercontinental με την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου και του κλάδου της ενέργειας, η MGD Energy ξεχώρισε κατακτώντας το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία: Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών & Σύμβουλοι - Energy Services Companies & Consultants.  

 

 

Περισσότερα...

ypekajpg

Η MGD Energy καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με αριθμό μητρώου 34, υπαγόμενη στην υποκατηγορία Α2.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Περισσότερα...

qualitynet-logo

Η MGD Energy πιστή στις εταιρικές δεσμεύσεις της για προσαρμοσμένες υπηρεσίες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής με στόχο την Εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια Βιώσιμα και Ενεργειακά Αποδοτικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και ενεργών Πολιτών Quality Net

Το QualityNet Foundation (QNF) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα, λειτουργώντας ως κοινωνικός διαμεσολαβητής με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Βάση του συνεχιζόμενου αιτήματος  για υπεύθυνη συμπεριφορά στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο και καθοδηγούμενοι από αξίες όπως η διαφάνεια και η ακεραιότητα, υποστηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, στην προσπάθειά τους να συμπεριλάβουν βιώσιμες πρακτικές στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και στην καθημερινή τους ζωή. Έτσι, αποσκοπεί να ενημερώσει, να αφυπνίσει και να εμπνεύσει όλους τους αρμόδιους συμμέτοχους σε ένα συνεχή διάλογο, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Περισσότερα...

Newsletter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε τα νέα μας και κερδίστε εκπτώσεις στις υπηρεσίες μας.